Πληροφορίες Salonika Open 2024

1 Κατηγορία: 20
2 Κατηγορίες: 25
3 Κατηγορίες: 30
4+ Κατηγορίες: 35

 

Γενική Είσοδος Θεατών: 15€
Εισιτήριο 2 ημερών: 20€

Δηλώσεις συμμετοχών έως Δευτέρα 15.04.2024

Juvenile I (2015, 2016, 2017)
Juvenile II (2013, 2014)
Junior I (2011, 2012)
Junior II (2009, 2010)
Youth (2006, 2007, 2008)
Adult (πριν το 2005)

Solo Latin / Standard
Ζευγάρια Latin / Standard
Ζευγάρια Salsa
Ομάδες Latin
Ομάδες Salsa
Ομάδες Bachata
Ομάδες Reggaeton
Solo Oriental
Ομάδες Oriental

Solo Hip Hop
Solo Contemporary
Ομάδες Hip Hop
Ομάδες Jazz/Modern
Ομάδες Contemporary
Ομάδες Flamenco
Ομάδες Break Dance