Κάντε 'Like' στη σελίδα του διαγωνισμού στο Facebook !
fghj
ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ - ΣΟΛΟ

Δυνατότητα υπέρβασης ορίων ηλικίας των ομάδων : Σε ομάδα εώς 7 ατόμων ένα (1) άτομο μπορεί να υπερβαίνει το όριο ηλικίας της κατηγορίας του. Αντίστοιχα , σε ομάδα 8 έως13 ατόμων  δύο (2) άτομα , σε ομάδα 14 έως 20 ατόμων τρία (3) , σε ομάδα 21 έως 28 ατόμων τέσσερα (4)  και σε ομάδα 28 ατόμων πέντε (5).

13ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ SALONIKA OPEN 

28 & 29 ΜΑΙΟΥ 2022

Κλειστό Γήπεδο ΧΑΝΘ 'Μίμης Τσικίνας'

 

title

Αρχική

Πληροφορίες

Κανονισμοί Διαγωνισμού

Κατηγορίες Ζευγαριών

Κατηγορίες Ομάδων / Σόλο

Πρόγραμμα Διαγωνισμού

Μουσική 2022

Σειρά Εμφάνισης Ομάδων

Κριτές

Διαμονή

Αποτελέσματα

Επικοινωνία

Break dance

ΑΡΙΣΤΑ / EXCELLENT :  50

1 – 20

CHOREOGRAPHY

1 – 15

FOOTWORK - UPROCK

1 – 10

POWERMOVES

1 - 5

MUSIC - THEME

All ladies- Formation -Oriental - Modern / Jazz / Funky Jazz - Σύγρονος Χορός

ΑΡΙΣΤΑ / EXCELLENT :  50

1 – 15

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

1 – 10

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ

1 – 10

ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (ΕΙΣΟΔΟΣ, ΕΞΟΔΟΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ)

1 – 10

ΤΕΧΝΙΚΗ

1 - 5

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ηip Hop

ΑΡΙΣΤΑ / EXCELLENT :  50

1 – 20

CHOREOGRAPHY

1 – 15

TECHNIQUE

1 – 10

STYLE ( LOCKING, POPPING,HOUSE,HYPE, NEW STYLE , KRUMPING )

1 - 5

MUSIC - THEME

All ladies- Formation -Oriental

ΑΡΙΣΤΑ / EXCELLENT :  50

1 – 15

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

1 – 10

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ

1 – 10

ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (ΕΙΣΟΔΟΣ, ΕΞΟΔΟΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ)

1 – 10

ΤΕΧΝΙΚΗ

1 - 5

ΜΟΥΣΙΚΗ

Oriental Solo - Τελική Φάση

ΑΡΙΣΤΑ / EXCELLENT :  30

1 – 10

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ

1 – 10

ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (ΕΙΣΟΔΟΣ, ΕΞΟΔΟΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ)

1 – 10

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αθλητές των κατηγοριών Juvenile, Junior και Youth πρέπει
να έχουν μαζί τους ένα οποιοδήποτε  αποδεικτικό στοιχείο της ηλικίας τους.

Για όλες τις ομαδικές χορογραφίες θα υπάρξει μια ανοχή όσο αφορά στη μέγιστη διάρκειά τους , της τάξεως

των 20'' , ύστερα από την οποία η μουσική θα διακόπτεται.

Oriental Solo - Adults Final Only

EXCELLENT :  30

1 – 10

CHOREOGRAPHY

1 – 10

SCENE PERFORMANCE (ENTRANCE, OUTING, APPEARANCE)

1 – 10

TECHNIQUE

teams

* Οι αθλήτριες που θα διαγωνιστούν στην κατηγορία Juveniles All Ladies Latin Solo θα χορέψουν ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΧΟΡΟΥΣ και θα καταταγούν βάση του αθροίσματος των βαθμολογιών τους.

Οι αθλήτριες που θα διαγωνιστούν στον ΤΕΛΙΚΟ του Oriental Adults Solo Professional , θα χορέψουν μόνες τους η κάθε μία , με μουσική της δικής τους επιλογής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΑ

ΗΛΙΚΙΑ

(Έτος Γεν. )

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

( Μουσ. / Χορογρ. )

All ladies Baby Latin 5 + 2013,2014,2015 ΈΩΣ 2'40''
All ladies Juveniles Latin 5 + 2011,2012 ΈΩΣ 2'40''
All ladies Junior Latin 1 5 + 2009,2010 ΈΩΣ 2'40''
All ladies Junior Latin 2 5 + 2007,2008 ΈΩΣ 2'40''
All ladies Youth Latin 5 + 2004,2005,2006 ΈΩΣ 2'40''
All ladies Adults Latin 5 + - - - - ΈΩΣ 2'40''
Πρωτοεμφανιζόμενες All ladies Baby Latin* 5 + 2013,2014,2015 ΈΩΣ 2'40''
Πρωτοεμφανιζόμενες All ladies Juveniles Latin* 5 + 2011,2012 ΈΩΣ 2'40''
Πρωτοεμφανιζόμενες All ladies Junior 1 Latin* 5 + 2009,2010 ΈΩΣ 2'40''
Πρωτοεμφανιζόμενες All ladies Junior 2 Latin* 5 + 2007,2008 ΈΩΣ 2'40''
Πρωτοεμφανιζόμενες All ladies Youth Latin* 5 + 2004,2005,2006 ΈΩΣ 2'40''
Πρωτοεμφανιζόμενες All ladies Adults Latin* 5 + - - - - ΈΩΣ 2'40''
Juniors Standard Solo - - - 2007,2008,2009,2010 - - - -
All ladies Baby Latin Solo ( C,R,J ) - - - 2013,2014,2015 - - - -
All ladies Baby Latin Solo Samba** - - - 2013,2014,2015 - - - -
All ladies Juveniles Latin Solo ( C,R,J ) - - - 2011,2012 - - - -
All ladies Juveniles Latin Solo Samba** - - - 2011,2012 - - - -
All ladies Junior Latin Solo ( C,R,J ) - - - 2007,2008,2009,2010 - - - -
All ladies Junior Latin Solo Samba** - - - 2007,2008,2009,2010 - - - -
All ladies Youth Latin Solo ( C,R,J ) - - - 2004,2005,2006 - - - -
All ladies Youth Latin Solo Samba** - - - 2004,2005,2006 - - - -
All ladies Adults Latin Solo ( C,R,J ) - - - - - - - - - - -
All ladies Adults Latin Solo Samba** - - - - - - - - - - -
All ladies Salsa Adults 5 + - - - - ΈΩΣ 4΄
All ladies Reggaeton * Νέα κατηγορία * 5 + - - - - ΈΩΣ 4΄
Salsa Rueda 4-8 ΖΕΥΓΑΡΙΑ - - - - ΈΩΣ 5΄
Salsa L.A. Formation 4-8 ΖΕΥΓΑΡΙΑ - - - - ΈΩΣ 5΄
Batchata 4-8 ΖΕΥΓΑΡΙΑ - - - - ΈΩΣ 5΄
Hip-Hop Baby (solo-group) 5 + 2013,2014,2015 ΈΩΣ 2'40''
Hip-Hop Juveniles (solo-group) 5 + 2011,2012 ΈΩΣ 2'40''
Hip-Hop Junior (solo-group) 5 + 2007,2008,2009,2010 ΈΩΣ 2'40''
Hip-Hop Youth (solo-group) 5 + 2004,2005,2006 ΈΩΣ 2'40''
Hip-Hop Adults (solo-group) 5 + - - - - ΈΩΣ 2'40''
Hip-Hop Mega Crew 15 + - - - - ΈΩΣ 5΄
Formation Latin 4-8 ΖΕΥΓΑΡΙΑ - - - - ΈΩΣ 5΄
Formation Standard 4-8 ΖΕΥΓΑΡΙΑ - - - - ΈΩΣ 5΄
Break dance Baby 5 + 2013,2014,2015 ΈΩΣ 5΄
Break dance Juveniles 5 + 2011,2012 ΈΩΣ 5΄
Break dance Junior 5 + 2007,2008,2009,2010 ΈΩΣ 5΄
Break dance Youth 5 + 2004,2005,2006 ΈΩΣ 5΄
Break dance Adults 5 + - - - - ΈΩΣ 5΄
Μοντέρνο / Jazz / Funky Jazz Baby 4 + 2013,2014,2015 ΈΩΣ 2'40''
Μοντέρνο / Jazz / Funky Jazz Juveniles 4 + 2011,2012 ΈΩΣ 2'40''
Μοντέρνο / Jazz / Funky Jazz Juniors 4 + 2007,2008,2009,2010 ΈΩΣ 2'40''
Μοντέρνο / Jazz / Funky Jazz Youth 4 + 2004,2005,2006 ΈΩΣ 2'40''
Μοντέρνο / Jazz / Funky Jazz Adults 4 + - - - - ΈΩΣ 2'40''
Σύγχρονος Χορός Baby (solo-group) 4 + 2013,2014,2015 ΈΩΣ 2'40''
Σύγχρονος Χορός Juveniles (solo-group) 4 + 2011,2012 ΈΩΣ 2'40''
Σύγχρονος Χορός Junior (solo-group) 4 + 2007,2008,2009,2010 ΈΩΣ 2'40''
Σύγχρονος Χορός Youth (solo-group) 4 + 2004,2005,2006 ΈΩΣ 2'40''
Σύγχρονος Χορός Adults (solo-group) 4 + - - - - ΈΩΣ 2'40''
Flamengo (group) * Νέα κατηγορία * 4 + - - - - ΈΩΣ 3΄
Oriental Juveniles Baby (solo-group) 4 + 2013,2014,2015 ΈΩΣ 3΄
Oriental Juveniles (solo-group) 4 + 2011,2012 ΈΩΣ 3΄
Oriental Juniors (solo-group) 4 + 2007,2008,2009,2010 ΈΩΣ 3΄
Oriental Youth (solo-group) 4 + 2004,2005,2006 ΈΩΣ 3΄
Oriental Adults (solo-group) 4 + - - - - ΈΩΣ 3΄
Oriental Seniors (solo-group) * Νέα κατηγορία * 4 + 1987,1986,1985... ΈΩΣ 3΄
Oriental Adults Solo Amateur - - - - - - - - - - -
Oriental Adults Solo Professional - - - - - - - ΈΩΣ 2'40''
Ζεϊμπέκικος Solo Juveniles --- 2011,2012 ---
Ζεϊμπέκικος Solo Juniors --- 2007,2008,2009,2010 ---
Ζεϊμπέκικος Solo Youth --- 2004,2005,2006 ---
Ζεϊμπέκικος Solo Adults --- --- ---
dsf

Break dance

ΑΡΙΣΤΑ / EXCELLENT :  50

1 – 20

CHOREOGRAPHY

1 – 15

FOOTWORK - UPROCK

1 – 10

POWERMOVES

1 - 5

MUSIC - THEME

Ηip Hop

ΑΡΙΣΤΑ / EXCELLENT :  50

1 – 20

CHOREOGRAPHY

1 – 15

TECHNIQUE

1 – 10

STYLE ( LOCKING, POPPING,HOUSE,HYPE, NEW STYLE , KRUMPING )

1 - 5

MUSIC - THEME

All ladies - Formation - Oriental - Modern - Contemporary

ΑΡΙΣΤΑ / EXCELLENT :  50

1 – 15

TO BE SYNCHRONIZED

1 – 10

CHOREOGRAPHY

1 – 10

SCENE PERFORMANCE ( ENTRANCE, OUTING, APPEARANCE)

1 – 10

TECHNIQUE

1 - 5

MUSIC

Oriental Solo - Final Only

ΑΡΙΣΤΑ / EXCELLENT :  30

1 – 10

CHOREOGRAPHY

1 – 10

SCENE PERFORMANCE (ENTRANCE, OUTING, APPEARANCE)

1 – 10

TECHNIQUE

Δυνατότητα υπέρβασης ορίων ηλικίας των ομάδων : Σε ομάδα εώς 7 ατόμων δύο (2) άτομα μπορούν να υπερβαίνουν το όριο ηλικίας της κατηγορίας τους. Αντίστοιχα , σε ομάδα 8 έως13 ατόμων  τέσσερα (4) άτομα , σε ομάδα 14 έως 20 ατόμων πέντε (5) , σε ομάδα 21 έως 28 ατόμων έξι (6)  και σε ομάδα 28 ατόμων επτά (7). ..

Σε όλες τις κατηγορίες ομάδων θα διεξαχθεί ημιτελικός γύρος εκ του οποίου οι προκριθέντες θα ξαναχορέψουν στον τελικό διεκδικώντας την 1η ,2η και 3η θέση. Εξαίρεση αποτελούν οι κατηγορίες με λιγότερες από 6 συμμετοχές.

** Η Samba στις κατηγορίες solo θα χορευτεί από μόνη της διαγωνηστικά , σε αντίθεση με τα Cha Cha , Rumba , Jive , στα οποία θα χορευτούν υποχρεωτικά και οι τρεις χοροί από τις διαγωνιζόμενες της κατηγορίας!

* Οι ομαδικές κατηγορίες της ηλικίας "Baby" θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή τριών τουλάχιστον ομάδων , ειδάλλως θα ενσωματωθούν στην κατηγορία "Juveniles".

* Πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες θεωρούνται αυτές στις οποίες το 80% των μελών τους χορεύει για πρώτη φορά σε αγώνες χορού εντός του έτους τέλεσης αυτού ( π.χ. για το έτος 2020 , οι 8 στις 10 αθλήτριες πρέπει να μην έχουν χορέψει σε αγώνες πριν την 1/1/2020 ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται  οι αθλητές των κατηγοριών Juvenile, Junior και Youth
να έχουν μαζί τους ένα οποιοδήποτε  αποδεικτικό στοιχείο της ηλικίας τους.

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ * :

Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των ομάδων να έχουν μαζί τους τη μουσική με την ποία θα χορέψει η ομάδα τους σε στικάκι ή cd-rom ( σε μορφή mp3 ) , και συνιστούμε να 'ανεβάσουν' τη μουσική και στο email τους , έτσι ώστε να υπάρχει και αυτή η εναλλακτική λύση.